قازىرگى ورنىڭىز:باس بەت  »  ەسىل راديوسى(FM0624)  »  اتا-انانىڭ قادىرى
اتا-انانىڭ قادىرىاۆديونىڭ قاتىستى سۋرەتى
  • اۆديو اتى:

    اتا-انانىڭ قادىرى

  • جيناقتاعان:جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتى
  • رەداكتور:جۇمىكەن
  • ءتۇرى:ەسىل راديوسى(FM0624)
  • قوسىلعان جىلى:2017  -جىل
  • رايونى:جەمسارى اۋدانى 
  • ءتىلى:
  • جاڭالانعان ۋاقىتى:2017-03-01

《اتا-انانىڭ قادىرى》اتتى اۆديونى تىڭداڭىز

اياعىنان↑باسىنان↓

اتى-ءجونىڭىزدى جازىڭىز:

جوبا تۋرالى | ۋيچات تەكشە | بايلانىس ورناتۋ | ەرەجە - تۇزىم | لەبىز |

توراپتىڭ بارلىق ۇقىعى جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتىنا ءتان!

copyright 2018 京ICP备14027709号-2