قازىرگى ورنىڭىز:باس بەت  »  ۇلىلار ءۇنى  »  مۇزافار ءالىمبايەۆ
مۇزافار ءالىمبايەۆاۆديونىڭ قاتىستى سۋرەتى
  • اۆديو اتى:

    مۇزافار ءالىمبايەۆ

  • جيناقتاعان:جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتى
  • رەداكتور:جۇمىكەن
  • ءتۇرى:ۇلىلار ءۇنى
  • قوسىلعان جىلى:2015  -جىل
  • رايونى:قازاقستان 
  • ءتىلى:
  • جاڭالانعان ۋاقىتى:2015-10-23

《مۇزافار ءالىمبايەۆ》اتتى اۆديونى تىڭداڭىز

اياعىنان↑باسىنان↓

اتى-ءجونىڭىزدى جازىڭىز:

جوبا تۋرالى | ۋيچات تەكشە | بايلانىس ورناتۋ | ەرەجە - تۇزىم | لەبىز |

توراپتىڭ بارلىق ۇقىعى جۇڭگو قازاق باسپا ءسوز سايتىنا ءتان!

copyright 2018 京ICP备14027709号-2